Continúan abertas as inscripcións. Cursos de verán 2022

26.06.2022

Continúan abertas as inscripcións dos nosos cursos de verán, pero no horario de 11.30 a 12.30 horas, xa non quedan prazas en ningún grupo. 

LUGAR. Complexo Deportivo de Acea da Ma. 

QUENDAS

(1) Do 1 ao 15 de xullo

(2) do 18 ao 29 de xullo

De luns a venres

HORARIOS. Dous grupos:

  • (1) 11.30 a 12.30 horas. COMPLETO
  • (2) 12.30 a 13.30 horas

Iniciación e perfeccionamento en ámbolos dous grupos

IDADES PARTICIPANTES. 5 a 12 años

PRECIOS. 

  • Unha quenda: 37 €

  • Duas quendas (mes completo) 69 €

Desconto irmáns: 10%

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS.

Unha vez confirmada polo clube a dispoñibilidade da praza, a reserva da mesma realizarase mediante ingreso na conta núm. ES59 2080 0012 3630 4005 5021

Resérvase o dereito a cancelar a organización dos grupos que non alcancen un número mínimo de participantes