Inscripcións

Unha vez confirmada polo clube a dispoñibilidade da praza, a reserva da mesma realizarase mediante ingreso na conta núm. ES59 2080 0012 3630 4005 5021

Resérvase o dereito a cancelar a organización dos grupos que non alcancen un número mínimo de participantes

Datos da solicitude