Inscripcións


CURSOS DE INVERNO ESCOLAS
(Grupo de 4 a 12 anos)

Abrimos Renovación Cursos de Inverno Tempada 22/23

Lugar: Piscina do Complexo Deportivo de Acea de Ama

Grupos:

> Luns / Mercores

> Martes / Xoves

Horario:

> 16 a 17 Horas

> 17 a 18 Horas

Niveis : de Iniciación e Perfeccionamento en todos os grupos

Idades Participantes:

> 4 a 12 anos

Prezo :

> Dous días / Semana : 40 € / mes

INFORMACIÓN

Teléfono : 698 16 42 84

E-mail: cnculleredo@gmail.com

Completar o formulario de inscripción

Remitir por correo electrónico Xustificante de Transferencia Bancaria da primeira mensualidade.

Núm Conta : ES59 2080 0012 3630 4005 5021

Cumprimentar documento de protección de datos

Non se reservan Prazas se non completan todos os datos do formulario de inscripción e se remite o xustificante da primeira mensualidade

CURSOS DE INVERNO 

(Grupo de 14 años en adiante)

Abrimos Renovación Cursos de Invierno Temporada 22/23

Lugar: Piscina San Diego

Grupos:

Luns / Mercores (Perfeccionamento de 14 a 16 años)

> Luns / Mercores

Horario:

> 20:30 a 21:15 Horas Perfeccionamento de 14 a 16 años

> 21:15 a 22:00 Horas Perfeccionamento Adultos

Prezo :

> Dous días / Semana : 40 € / mes

INFORMACIÓN

Teléfono : 698 16 42 84

E-mail:  cnculleredo@gmail.com

Completar ou formulario de inscrición

Remitir por correo electrónico Xustificante de Transferencia Bancaria da primeira mensualidade.

Núm Conta : ES59 2080 0012 3630 4005 5021

Cumprimentar documento de protección de datos

Non resérvanse Prazas se non compleméntanse todos os datos do formulario de inscrición e remítese ou xustificante dá primeira mensualidade