Segunda Xornada da Liga Infantil (masculina) 

12.03.2021

Volve a competición coa disputa da segunda xornada de liga infantil masculina o próximo sabado 13 de marzo, na Piscina Carballo Calero, en Carballo. 

Novamente, debido á situación sanitaria actual, adóptanse medidas especiais, que motivan a celebración de maneira independiente da competición feminina e masculina. Nesta ocasión o noso clube competirá únicamente na categoría masculina, representado por Mateo, quedando pendientes as probas das rapazas. 

A organización controlará o acceso dos participantes á instalación, para o cal requerirase a presentación do DNI e a declaración responsable que lles facilitará nestes días a entrenadora, debidamente cumplimentada e firmada polo pai, nai ou titor legal.