Quinta xornada da Liga Benxamín

25.05.2021

O próximo sábado 29 de maio, os nosos benxamíns disputarán a quinta xornada da Liga Benxamín. 

A competición celebraráse nas instalacións da Piscina Municipal Carballo Calero do Concello de Carballo. 

A entrada á instalación realizarase ás 16:00 h., debendo realizarse en grupo, tanto os nenos coma as nenas. Todos os participantes deberán identificarse co seu DNI e entregar a declaración responsable que lles facilitará a entrenadora, firmada polo pai, nai ou titor legal.

Debido ás restriccións motivadas pola Covid-19, non estará permitida a presencia de público.

É importante que os deportistas leven unha funda ou bolsa na que gardar a máscara mentres se encontran na auga. Tamén é importante que os nadadores procedan a retirar e por a máscara sempre mirando cara o vaso da piscina, nunca cara os cronometradores. Deberán esperar o pitido dos árbitros para quitala antes do inicio de cada proba.

¡MOITA SORTE A TODOS OS NOSOS NADADOR@S!