Cursos Adultos 2022/2023

14.09.2022

Unha tempada máis, o CN Culleredo organiza o grupo de perfeccionamento para adultos, dirixido a persoas que xa saben nadar e queren mellorar o seu estilo ou simplemente practicar un deporte saudable e estimulante. 

LUGARPiscina do Complexo Deportivo de San Diego (A Coruña) 

DIAS. Luns /Mércores

HORARIOS. 20.30 a 21.30 horas. 

PRECIOS. 40€/mes

INFORMACIÓN.

Teléfono: 698 16 42 84
E-mail: cnculleredo@gmail.com

INSCRIPCIÓNS.

  • Completar o formulario de inscripción
  • Remitir por correo electrónico xustificante de transferencia bancaria da primeira mensualidade. Núm conta: ES59 2080 0012 3630 4005 5021.
  •  Cumplimentar e remitir a declaración responsable

Riguroso orden de inscripción.

Non se reservará praza se non se completan todos os datos do formulario de inscripción e se remite o xustificante de pago da primeria mensualidade

Resérvase o dereito a cancelar os grupos que non alcancen un número mínimo de participantes

INICIO DOS CURSOS. 

3 DE OUTUBRO