Aviso: baixas das escolas de natación.

26.12.2021

Coa finalidade de evitar trastornos na organización dos grupos de aprendizaxe e na xestión das escolas, en beneficio de todos os alumnos, só se admitirán baixas que sexan comunicadas antes do día 20 do mes anterior. 

As baixas deberán comunicarse a través do correo electrónico do clube, cnculleredo@gmail.com.

Todas as solicitudes de baixa que se reciban con posterioridad ao día 20 de mes, non terán efectos para o mes seguinte, senón para o inmediatamente posterior a éste. 

Moitas grazas.