Protocolos Covid-19

O Club Natación Culleredo está comprometido coa seguridade e saúde dos seus alumnos e deportistas, e das súas familias, así como a dos monitores, persoal das instalacións deportivas e demáis colaboradores. 

Neste senso, dende o clube promóvese activamente o cumprimento de todas as medidas de seguridade dictadas polasa autoridades competentes en relación coa actual situación de pandemia causada pola Covid-19.

Neste apartado compartimos con todas as partes interesadas o protocolo de seguridade  elaborado polo clube para garantir o cumprimento efectivo destas medidas, e infórmase asimesmo dos protocolos elaborados pola FEGAN.