Colaboradores

Deporte Galego

Xunta de Galicia
Secretaría Xeral para o Deporte


Patrocinadores

Indupanel 

Ligazóns


Federación Galega de Natación

Real Federación Española de Natación